โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

กิจกรรมล่าสุด

4 เหตุผลที่ SME ควรสมัครเข้าร่วมโครงการ Strong SME

เสริมสร้างจุดแข็งให้แก่กิจการ ด้วยองค์ความรู้ครบวงจรแก่กิจการทุกประเภท

ยกระดับกิจการให้เติบโตด้วยนวัตกรรม เเละองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐเเละภาคเอกชน

สนับสนุนการเข้าถึงเเหล่งทุนเเละพัฒนาความสามารถในการขยายกิจการ

รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเเละเอกชน

ข่าวล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme