โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

การขายสินค้าออนไลน์ให้รวย ด้วยเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้เป็น Top Of Mind ยุค Thailand 4.0

รายงานผลการประชาสัมพันธ์ในงาน การอบรมเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs By THAILANDMALL.COMการขายสินค้าออนไลน์ให้รวย ด้วยเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้เป็น Top Of Mind ยุค Thailand 4.0

ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11  อาคาร SME BANK
วันที่ 16 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์การเข้าร่วมงาน

กิจกรรมการอบรมเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs By THAILANDMALL.COM
“การขายสินค้าออนไลน์ให้รวย ด้วยเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้เป็น Top Of Mind ยุค Thailand 4.0” จัดขึ้นเพื่อ ให้การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับเติบโต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะช่วยส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกโครงการแล้วนั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจของโครงการ ที่เน้นพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อสมาชิกของโครงการ และเป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นถึงความพร้อมของโครงการในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตามหลักการที่ได้วางไว้อย่างเห็นได้ชัดเจน

ลักษณะและรูปแบบการจัดงาน

                        งานการอบรมเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs By THAILANDMALL.COM  “การขายสินค้าออนไลน์ให้รวย ด้วยเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้เป็น Top Of Mind ยุค Thailand 4.0” จัดขึ้นวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11  อาคาร SME BANK งานนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ Thailand mallและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level)  การจัดงานในครั้งนี้ในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมตลาด E-Commerce ยุค Thailand 4.0”  โดย คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี  จาก Paypal และมีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “หัวใจหลักการสร้างแบรนด์สินค้าให้แตกต่างโดนใจกระตุ้นยอดขาย” โดย อ.วสันต์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SME ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

ในส่วนของกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบรรยายบรรยายหัวข้อ “หัวใจหลักการสร้างแบรนด์สินค้าให้แตกต่างโดนใจกระตุ้นยอดขาย” โดย อ.วสันต์ และกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมตลาด E-Commerce ยุค Thailand 4.0” โดยคุณสมหวัง เหลืองไพบูรย์ศรี จาก Paypal อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ SME ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์

 

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme