โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q: โครงการนี้มีที่มาอย่างไร

A: โครงการ Stronger SMEs หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจระดับเติบโตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจทั่วไปให้รักษาความสามารถในการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย

Q: ใครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำโครงการ

A: โครงการนี้จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) และศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) ร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Q: ระยะเวลาในการจัดโครงการ

A: กรอบการดำเนินงานทั้งสิ้น 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560

Q: วิธีสมัครเข้าโครงการได้อย่างไร

A: สามารถเข้ามาสมัครผ่านเว็บไซต์ www.strongersme.com  หรือสมัครผ่านช่องทางไลน์ โดยเข้าไปที่ค้นหาเพื่อน แล้วพิมพ์ @strongersme จากนั้นให้กดเพิ่มเพื่อน จะปรากฏลิงค์สมัครเข้าโครงการผ่านหน้าจอโทรศัพท์

Q: อยากสมัคร แต่ไม่รู้ว่าต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง

A: หลักเกณฑ์มีเพียง 2 ข้อเท่านั้น ข้อแรกจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี และข้อที่สอง จะต้องมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลังสามปีไม่ติดลบ

Q: สมัครไปแล้วจะได้รับอะไรจากโครงการบ้าง

A: สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับจากโครงการมีดังนี้

  • Assessment – รับการประเมินศักยภาพของกิจการ
  • Knowledge – พัฒนาความรู้ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์
  • Coaching – เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตตามลักษณะธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการโดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์และเครือข่าย
  • Business Tools – เข้าถึงเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น  เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ Facebook Ad, Google AdWords เครื่องมือบริหารจัดการการขนส่ง เครื่องมือในการหาพนักงาน เครื่องมือด้านการหาแหล่งเงินทุน
  • Business Matching – โอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
  • Networking – ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในโครงการ
  • Government Support – โอกาสในการรับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ

Q: โครงการนี้ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านไหนบ้าง

A: ในส่วนของโครงการจะมีการจัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในประเด็นสำคัญ 4 ด้านครับ ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme