โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

จัดการผู้ใช้

ท่านสามารถดูผลแบบประเมินความแข็งแกร่งของกิจการแยกตามด้านต่างๆได้จาก Link ด่านล่าง

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme