โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก
หมายเหตุ: ข้อมูลของบริษัทจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการเท่านั้น โครงการจะไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลของผู้ประกอบการให้แก่บุคคลที่สามหรือหน่วยงานอื่นเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบการ
Strength indicator
 

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme